Nosaltres

I els nostres principis
 • Tenim la intenció de seguir un model d’escola multicultural, amb el compromís d'una educació no sexista i oberta

  Atenem les necessitats especifiques del infants que ho necessiten i ajudem a compensar les desigualtats

  El Projecte Educatiu de la Escola Bressol Neverland s’adapta a la normativa vigent i és important que sigui consensuat entre tots els membres de la comunitat educativa.

  Els principals punts del Projecte Educatiu de són els trets d’identitat, els principis pedagògics, el projecte lingüístic i l’organització del conjunt educatiu. És el document que guia la vida de la escola bressol tenint en compte les característiques socials culturals de l’entorn més immediat, així com els indicadors de progrés corresponents.

  La llar d’infants Neverland dona servei al infants del Principat d’Andorra.

  La titularitat de la llar és privada i recau en Gorete Patricia Soares de Queiros, que també serà educadora. La llar té una capacitat màxima per cinquanta i vuit nens, tenint els espais específics per acollir els infants des dels zero mesos fins als tres anys, extra -escolars fins als 9 anys i dies esporàdics. La gestió de la llars d’infants es fa a través d’una direcció i gestionat a través de la ADVISORY SERVICES, SLU que garanteix una línia pedagògica de qualitat i unificada.

  La metodologia predominant a les aules de les llars d’infants es basa principalment en el mètode montessorian. Aquest mètode es caracteritza per un èmfasi en l’autonomia, la llibertat amb límits i el respecte pel desenvolupament natural de les habilitats físiques, socials i psicològiques del nen. El nen és el centre del mètode de Montessori i el professor té el paper d’acompanyar el procés d’aprenentatge. Ell, guia, assessora, però no dicta ni imposa el que ha d’aprendre el nen.
  Atenem les necessitats especifiques del infants que ho necessiten i ajudem a compensar les desigualtats i sempre que considerem necessari, demanant l’ajuda a professionals.

  La llar d’infants farà de la llengua catalana la llengua vehicular de comunicació interna i externa, i alhora, llengua d’ensenyança, i facilitem sempre, i de forma prioritària, que els infants no catalanoparlants aprenguin a desenvolupar-se amb normalitat amb la llengua vehicular. Aquest fet però, no implica la discriminació d’altres cultures i llengües, estem oberts a conèixer d’altres llengües com anglès. També atenem les necessitats especifiques del infants que ho necessiten i ajudem a compensar les desigualtats. Tenim la intenció de seguir un model d’escola multicultural això implica el compromís de fer una educació no sexista i alhora oberta al fet multicultural, considerat com una aportació del nostre alumnat i un enriquiment per a tots els sectors de la comunitat educativa.