Nosaltres

I els nostres principis
  • Tenim la intenció de seguir un model d’escola multicultural, amb el compromís d'una educació no sexista i oberta

  • Atenem les necessitats especifiques del infants que ho necessiten i ajudem a compensar les desigualtats

    A l’Escola bressol Neverland atendem de manera integral a lea necessitats dela infants des dels 4 mesos fins als 3 anys. El nostre Esplai acull nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys. Tenim l’objectiu que el nen sigui feliç i per això tot el que fem va adreçat al seu desenvolupament cognitiu, motriu, social i emocional.

    Les activitats s’emmarquen dins d’un projecte educatiu innovador que incloe diferents metodologies com: Teràpia canina, Musicoteràpia, Educació emocional, Estimulació primerenca, Montessori i iniciació a idiomes.

    Totes aquestes metodologies permeten que cada nen sigui protagonista del seu propri procés d’aprenentatge, respectant el seu ritme i les seves especificats. La nostra llengua vehicular és el català respectant d’altra banda també la diversitat dels nostres infants en cas de tratar-se de famílies estrangeres. L’adaptació al context educatiu i social d’Andorra és un concepte que treballem des dels primers dies. La responsabilitat, la cura, l’adaptació i desenvolupament d’habilitats comunicatives i socials és un dels nostres pilars.