Activitats

JUGANT, TAMBÉ ES POT APRENDRE


 • A l’Escola Bressol Neverland treballem amb nens petits des dels 4 mesos fins als 3 anys per una banda, però també en el nostre ESPLAI a partir dels 3 fins als 12 anys.

  Treballem els diferents aspectes físics i psicològics dels alumnes amb activitats que fomentin i propiciïn el seu desenvolupament. Un lloc per aprendre, créixer i sociabilitzar amb els altres alumnes.

  Algunes de les activitats que oferim

 • Connectar amb nosaltres i els animals

  L’objectiu de la Teràpia Canina és afavorir la salut física, mental i emocional dels nens. En aquesta etapa de desenvolupament, el tenir contacte directe amb animals de companyia com en el cas dels gossos, fa que desenvolupi un concepte més concret i tangible de la naturalesa, els seus components i de la importància per a la sostenibilitat de l’entorn. Interactuar amb aquests animals afavoreix un coneixement del seu hàbitat i de si mateix.
 • Aprendre amb creativitat i motivació

  El desenvolupament de la creativitat, de la psicomotricitat a través de les seves mans o peus és l’objectiu d’aquest espai. Els ensenyem a través de diverses tècniques plàstiques la importància d’expressar els seus pensaments i sentiments a través d’una via artística. També fomentem la imaginació i la interacció amb els altres companys a través d’un espai lúdic.
 • Somriure és molt important

  A través de la Risoteràpia treballem i experimentem els beneficis emocionals i físics del riure. També incentivem a l’expressivitat emocional i social. Creiem que augmentar l’autoestima i l’energia positiva a través del canal del riure ajuda a desenvolupar la creativitat,i l’expressivitat.
 • La música sempre ens connecta

  En aquest espai recreatiu, treballem en la percepció i el desenvolupament sensorial i corporal a través de la música. Potenciem les seves capacitats i col·laborem a millorar les capacitats socials i emocionals dels nostres alumnes.
 • Concentrats i enfocats

  Cultivem i potenciem la capacitat de concentració a través de la focalització de l’atenció. Això ajuda en gran mesura a augmentar l’empatia i la intel·ligència emocional, reduint com a conseqüència l’agressivitat.
 • Jugant també aprenem

  Treballem a través de la cuina i els seus ingredients. De manera lúdica fomentem la motivació a través del gust utilitzant com a via de connexió la gastronomia. Aspectes com la responsabilitat, creativitat, organització, neteja i el treball en equip, són només alguns dels objectius intrínsecs que desenvolupem en aquest espai.
 • Sempre movent-nos

  La motivació i l’exercici físic en les etapes de desenvolupament són crucials per al futur dels nens. Amb el ball la coordinació es veu millorada de manera significativa. El treball en equip, l’autoestima, confiança i memòria sensorial són els aspectes que desenvolupem en aquest espai. També ajudar a l’expressivitat corporal.
 • Temps de sentir i reflexionar

  En aquest espai de Taller, estimulem les capacitats sensorials i perceptives dels nens a través de múltiples activitats. Contribuïm a desenvolupar els aspectes personals com les emocions i els sentiments. Millorem l’atenció i la concentració en base a estímuls externs. Creem una atmosfera de tranquil·litat per aguditzar la seva percepció.
 • Sempre connectats amb la natura

  Descobrim l’entorn geogràfic desenvolupant les habilitats motrius dels nostres nens. L’exercici fomenta i millora l’autoestima i crea espais de sociabilització a través de jocs grupals. L’exercici físic com a mitjà de desenvolupament intel·lectual i personal enforteixen la personalitat.
//